Засаждаме бъдеще

Деца и родители засадиха дръвчетата, предоставени по проект „Засаждаме бъдеще“. Организатор на събитието
и ръководител на проекта беше г-жа Мими Колева, старши учител в четвърта група.